Projektování pozemních staveb Švestka

Naše projekční kancelář se zabývá návrhem veškerých pozemních staveb s různým konstrukčním řešením. Mimo projektů běžných novostaveb a rekonstrukcí rodinných domků, penzionů, výrobních a skladovacích hal zajišťujeme i projekty klasických roubenek, případně dřevostaveb.
 

Rozsah naší činnosti:

 • architektonické studie pozemních staveb
 • pasporty staveb
 • dokumentace k odstranění staveb
 • projekty pro územní řízení
 • projekty pro ohlášení stavby nebo stavební povolení
 • prováděcí dokumentace včetně výkazů výměr
 • položkové rozpočty staveb
 • veškeré stupně dokumentace pro povolení staveb zajišťujeme včetně všech potřebných náležitostí tj. veškerých souhlasů, stanovisek, vyjádření a rozhodnutí dotčených orgánů státní správy, správců inženýrských sítí a dalších institucí
 • v případě zájmu zajistíme na základě plné moci stavební povolení, případně ho zajistíme vypracováním a uzavřením veřejnoprávní smlouvy, která územní rozhodnutí a stavební povolení nahradí, významně zkracuje správní lhůty a zároveň snižuje správní poplatky na polovinu
 • energetické posouzení objektu
 • požární posouzení stavby
 • výpočet odvodů za odnětí půdy ze zemědělského půdního fondu (ZPF)
 • 3D vizualizace staveb s případným zapracováním do reálné fotografie
 • autorské dozory staveb
 • technické dozory staveb
 • zaměření stávajících staveb
   
Proč s námi spolupracovat?
 • praxe v oboru 35 let
 • úzká spolupráce se zákazníkem od návrhu stavby po zajištění stavebního povolení
 • vyhotovení vizualizací pro dokonalou představu o konečné podobě stavby
 • zastoupíme zákazníka při veškerých jednáních a korespondencí s orgány státní správy, správci podzemních sítí apod., případně při zajištění příslušného rozhodnutí o povolení stavby
 • nabízíme vypracování veřejnoprávní smlouvy, která nahradí povolení stavby, šetří čas a peníze
Rychlý kontakt

Miroslav Švestka
miroslav@svestka-ps.cz

Ing. Pavel Švestka
pavel@svestka-ps.cz

Pár slov o nás

Jsme rodinnou projekční kanceláří v oboru pozemní stavitelství. Podle požadavků našich zákazníků působíme na území celé republiky, převážně však v okolí našeho sídla. Během naší praxe a mnoha úspěšných realizací jsme navázali úzké kontakty s kvalitními a zkušenými specialisty z jednotlivých oborů ve stavebnictví. Jsme proto schopni dodat kompletní projekty v jednotlivých stupních projektových dokumentací v požadovaném rozsahu.

Naším cílem je vždy spokojený zákazník. Předáním našeho projektu naše práce nikdy nekončí. Naše aktivní pomoc a spolupráce pokračuje při zajišťování stavebního povolení i v průběhu realizace a kolaudace stavby.

Kde nás najdete?
zvětšit mapu
© 2024 Švestka - Pozemní stavby. Všechna práva vyhrazena.
Dodavatel webových stránek: Vytvoříme Vaše stránky.cz | Redakční systém: CMS Bakery © 2009-2024 | Design: www.kgrafika.cz